محلی برای خواندن و به اشتراک گذاشتن بریده کتاب

Tag: تصمیم گیری

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۲

تفکر و اعمال ما ریشه در آن چیزی دارند که از نظر ما جذاب به نظر می رسد. در‌ واقع اعمال و تفکرات صرفا و ضرورتاً وابسته به موارد منطقی و تابع عقل و منطق نیستند. وضعیت احساسی افراد متفاوت

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۱

تمامی تصمیمات تا حدودی تصمیمات احساسی هستند. شما هرچقدر هم که برای اقدامات‌تان دلایل منطقی داشته باشید تنها به واسطه احساس مجاب به انجام عمل می‌شوید. در حقیقت افرادی که مراکز احساسی مغزشان دچار آسیب شده است برای انجام یک

ادامه نوشته