مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: یودوکسوس

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

یودوکسوس در کتاب هفتم از توصیف زمین می‌گوید که فیثاغورس پاکدامنی و نفرت خویش از کشتن و کشندگان را چنین نشان می‌داد که نه تنها از خوردن گوشت حیوانات پرهیز می‌کرد بلکه با آشپزان یا شکارچیان اصلاً همکاری نداشت .

ادامه نوشته