مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: گابریل گارسیا مارکز

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

مرگ در زمانی روی داد که کم تر از همیشه انتظارش را داشت ؛ یعنی زمانی که تازه در یافته بود انسان زندگی نمی‌کند ، بلکه عمرش را به انتها میرساند . این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر

ادامه نوشته

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

اگر مرگ با افتخار به سراغ کسی نیاید ، همان بهتر که با گاوها محشور شود تا با انسان های لعنتی ! این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه ی کیومرث پارسای گلچین شده است

ادامه نوشته

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

همه روزهای خوش دوران اقتدار و شکوه به این نمی ارزد که انسان در دوران سالخوردگی نتواند آن اقتدار را در اختیار داشته باشد و احساس آرامش کند . این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز

ادامه نوشته

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

تهیدستان چنان بد اقبال هستند که اگر روزی قرار باشد فضولات انسانی واحد پول جهانی شود همگی بدون سوراخ مقعد به دنیا می‌آیند . این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه ی کیومرث پارسای گلچین

ادامه نوشته

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

ژنرال زندانیان سیاسی را مورد عفو قرار داد و بازگشت همه فراریان و تبعیدیان را به تصویب رساند ، غیر از نویسندگان! – آنها را هرگز عفو نمی کنم ! آنها تب دارند . همچون خروس هایی هستند که بال

ادامه نوشته