مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: پرنده

روزهای برمه – جورج اورول

بومی‌های اینجا عقیده دارند که وقتی یکی از این پرنده ها را شکار می‌کنی، استفراغ می‌کند؛ گویی به تو می‌گوید که نگاه کن؛ من هر چه دارم همین است ؛ در حالی که من چیزی را از تو نگرفتم تو

ادامه نوشته