مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: مهتاب ویسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴

معمولا عادت‌ها در ابتدا تغییری را ایجاد نمی‌کنند تا اینکه به آستانه حیاتی و اساسی می‌رسند، در آن هنگام است که عادات سطح جدیدی از عملکردها و تغییرات را رونمایی می‌کنند و به اجرا می گذارند. اغلب در اوایل و

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳

در پنج سال نخست کاشت درخت بامبو، هیچ شاخه تنومند ویژه ای دیده نمی‌شود، در طی این زمان درخت بامبو سیستم ریشه‌ای قدرتمندی را در زیر زمین می‌گستراند، سپس ناگهان این درخت ظرف مدت شش هفته تا ارتفاع بیست و

ادامه نوشته