مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: محیط

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۳

زندگی‌تان را مجدداً طراحی کنید. دنیای اطرافتان را طوری طراحی کنید که در آن فعالیت‌هایی که بیشترین اهیمت را دارند، همان فعالیت‌هایی باشند که به آسان‌ترین نحو به انجام می رسند.

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۵

یکی از موثرترین چیزهایی که شما می‌توانید برای به وجود آوردن عادت‌های بهتر انجام دهید این است که به فرهنگی بپیوندید که رفتارهای مطلوب شما در آن فرهنگ جزء رفتارهای عادی تلقی می شود.

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۳

کنترل نفس یک استراتژی کوتاه مدت است. این استراتژی درازمدت نیست، زیرا ممکن است شما برای یک یا دو بار قادر باشید در مقابل وسوسه و تحریک مقاومت کنید، اما نمی‌توانید در همه حال و در همه زمان با نیروی

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۰

دانشمندان در طی تحقیقی به افرادی که دچار بی‌خوابی بودند پیشنهاد دادند که تنها در زمان خستگی به رختخواب بروند. به آن افراد گفته شد، در صورتی که پس از رفتن به رختخواب باز هم خوابشان نبرد، تا زمان خواب‌آلود

ادامه نوشته

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۴۱

سوسیالیست‌ها همه چیز را به دُمِ یک علت می‌بندند: محیط. محیط ریشه همه شرارت‌هاست ــ همین و بس! وردِ زبانشان همین است. و معنی سر راستش هم این است که اگر جامعه را مطابقِ موازینِ طبیعی سازمان بدهند، اثری از

ادامه نوشته