مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: مالن می میرد

مالون می میرد – ساموئل بکت

همیشه آرزو می‌کردم که کاش شب هرگز به پایان نرسد و صبح هرگز فرا نرسد تا مردم از خواب بیدار شوند و بگویند : بجنبید ، ما به زودی خواهیم مُرد ، بیایید از این فرصت دو روزه ی زندگی

ادامه نوشته