مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: قانون

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۲۸

امروز در هیچ کشوری قوانین کامل و پسندیده وجود ندارد. دلیلش هم واضح است. قوانین همه به تدریج و به مقتضای زمان و مکان و و احتیاجات و غیره پیدا شده، و همین که احتیاجات مردم تغییر کرده، طبعا قوانین

ادامه نوشته

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۲

استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن بر می آید اما فقط یک استادکار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار

ادامه نوشته