مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: فلسفه

پایه های دانش – ایزاک آسیموف

اهمیت نظرات تالس در این است که به نظر او و شاگردانش خدایان در کار عالم دخالتی نمی کردند . دنیا تنها مطابق طبیعت خودش عمل می کرد . بلا تنها هنگامی فرا‌می‌رسید و ابر موقعی ظاهر می شد که

ادامه نوشته

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۱

تصور کردن آن زمان که علم تمام و کمال شده باشد برایم دشوار است . مشکلات جدید همیشه در حال ظاهر شدن خواهند بود . و دقیقاً به همان سرعتی که علم مسایلی را که چند سال یا یک قرن

ادامه نوشته