مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: علی کاشفی پور

بودا / جین هوپ – بریده ۲

برای ایجاد ارتباط بدون ترس با مرگ ، لازم است شخص هیچ تعلقی به خویشتن نداشته باشد. ترسِ ما از مرگ، ترس از پایانِ بودن است؛ روال عادی زندگی روزانه متوقف می‌گردد و تو به یک جنازه تبدیل می‌شوی. ترسِ

ادامه نوشته

بودا / جین هوپ – بریده ۱

ذن بیش از هر مکتب دیگری بر اهمیت اساسی تجربه مستقیم روشنایی و نیز بی فایدگی مناسک دینی و تحلیل‌های عقل ورزانه برای رسیدن به آزادی پافشاری می‌کند .

ادامه نوشته