مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: عطار

صدای بال سیمرغ / عبدالحسین زرین‌کوب – بریده ۲۱

بگذار کسانی که در رؤیای نفت و خون و دلار غوطه می‌خورند ، هر چه دلشان می‌خواهد درباره‌ی اندیشه ترقی بازگویند . در‌ واقع دنیا نه با عصر روحانی تو [عطار] پایان یافت ، نه با عصر بی‌روح ما پایان

ادامه نوشته

صدای بال سیمرغ / عبدالحسین زرین‌کوب – بریده ۲۰

دنیایی که داروین و فروید و مارکس بر آن حکومت کرده‌اند البته پروای جستجوی سیمرغ ندارد . سیمرغ برای آن جز یک رؤیای درخشان ازیادرفته نیست . اگر از عطار هم یاد می‌کند و برای بزرگداشت او بنای رفیع می

ادامه نوشته

صدای بال سیمرغ / عبدالحسین زرین‌کوب – بریده ۱۸

درد، درد، درد. این کلمه‌یی است که هرگز از زبان عطار نمی‌افتد . آن را بارها در دیوان ، در تذکرة الاولیاء و در مثنویات خویش بر زبان می‌آورد یا در زبان اشخاص روایات و قصه‌هایش می‌گذارد . این درد

ادامه نوشته