مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: عادت

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۶۷

نقطه‌ی قوت عادت‌ها این است که بدون فکر کردن می‌توانیم کارهایی را به انجام برسانیم. نقطه ی ضعف عادت‌ها ، عادت کردن به انجام امور به شیوه‌ای خاص بدون توجه به اشتباهات جزئی است.

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۵۵

یک راهکار برای مسئولیت‌پذیر شدن ایجاد پیمانِ عادتی است. پیمان عادتی یک توافق گفتاری یا نوشتاری است که شما در آن تعهدتان نسبت به عادتی ویژه و خاص را بیان می‌کنید و در صورت عدم پیروی از قوانین مجازاتی را

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۵۰

اولین اشتباه هرگز ما را ویران نمی‌کند بلکه مجموعه‌ی دنباله‌داری از اشتباهات تکرار شده است که ما را به قعر نابودی می‌کشاند. از دست دادن و به اجرا نگذاشتن یک عادت برای یک بار تصادفی است؛ اما تکرار دوباره‌ی آن

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۸

اگر می‌خواهید عادتی را در پیش بگیرید باید با انجام آن احساس کنید موفق هستید. حتی اگر آن عمل بسیار جزئی و کوچک باشد، شما باید از انجام آن احساس رضایت کنید. احساس موفقیت نشانه‌ای است از این امر که

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۰

انگیزه باعث می‌شود که شما احساس کنید کاری را به انجام رسانیده و آن را تکمیل کرده‌اید اما صرفا شما در حال آماده سازی اوضاع برای به انجام رسانیدنش هستید. اگر می‌خواهید در به انجام رسانیدن یک عادت مهارت کسب

ادامه نوشته