مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: طنز

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۴

یک بار والتر تصمیم گرفت برای یکشنبه در مورد زنای محصنه موعظه کند . با همان حالت همیشگی خطابه غرایی درباره این گناه کبیره ایراد کرد و در مورد کراهت و شناعت عظیم زنای محصنه در نزد پروردگار سخنرانی کوبنده

ادامه نوشته

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۳

هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم. هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی میگذرانم. با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمنا اجازه نمی‌دهم که زنی زندگی را

ادامه نوشته

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۲

استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن بر می آید اما فقط یک استادکار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار

ادامه نوشته

بیشعوری / خاویر کرمنت – بریده ۱

بیشعوری حماقت نیست و بیشتر بیشعورها نه تنها احمق نیستند، که نسبت به مردم عادی از هوش و استعداد بالاتری برخوردارند . خودخواهی ، وقاحت و تعرض آگاهانه به حقوق دیگران که بن مایه های بیشعوری اند بیشتر از سوی

ادامه نوشته