مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: سقراط

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

محتمل است که شوکِ مرگ سقراط ، و تأمل بیشتر درباره ی روش وی ، افلاطون را به این دیدگاه کشانده باشد که اخلاق ساده ی استادش نمیتواند پابرجا باشد مگر این که به کمک روانشناسی و مابعدالطبیعه ای که

ادامه نوشته