مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: زهره روشنگر

روزهای برمه – جورج اورول

در دل عشق‌های حقیقی یک نوع فروتنی پنهان شده که از برخی جهات ترسناک است . این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است .

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

همه‌ی کسانی که عنوان و یا لقبی دارند اینچنین‌اند . یا به ستایششان می پردازند و یا از آن‌ها متنفر می‌شوند . این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است .

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

بومی‌های اینجا عقیده دارند که وقتی یکی از این پرنده ها را شکار می‌کنی، استفراغ می‌کند؛ گویی به تو می‌گوید که نگاه کن؛ من هر چه دارم همین است ؛ در حالی که من چیزی را از تو نگرفتم تو

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

شک مهمتر از دلیل و خوشنامی مهمتر از هزار شاهد است. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است .

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

زیبایی امری نسبی و مربوط به سلیقه‌ی آدمها است. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است .    

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

فلوری فقط می‌خواست با الیزابت حرف بزند. چقدر خواسته‌اش کم و در عین حال زیاد بود! وقتی در سنین میانسالی و عمری در تنهایی‌ای تلخ در میان مردمی زندگی کنی که عقاید صمیمانه‌ات درباره‌ی هر موضوع اعتقادی بر روی کره‌ی

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

یقین دارم که زن‌ها تمام شب را برای پیدا کردن روشهای تازه برای آزار و اذیت خدمتکاران بیدار می‌مانند. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است .

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

ده سال خدمتکار یک ارباب مجرد بودن از یک هفته سر کردن با نق نق های زنِ ارباب بهتر است . این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است .

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

حقیقت این است که جاهای کوچک امتیازهای بیشتری برای دختری جوان دارد. در محیط‌های کوچک با او همانند یک ملکه رفتار می‌شود. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است .

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

برای من هنر همه چیز است. من با تمام وجودم آن را همچون دریایی پر تلاطم احساس می‌کنم. هنر، مسائل کوچک و پیش پا افتاده را نابود می‌کند. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره

ادامه نوشته