مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: زندگی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۶

می‌توانی در این جهان همان زندگی جهان دیگر را داشته باشی. ولی اگر آدمیان چنین اجازه ای به تو نمی‌دهند، در این صورت زندگی را ترک کن؛ و افسوس چیزی را مخور. بگو «کلبه پر دود است، پس بیرون می

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۳

اگر قرار باشد که سه هزار سال یا حتی سی هزار سال زندگی کنی، به یاد داشته باش که تنها زندگی‌ای که انسان می‌تواند از دست بدهد، زندگی‌ای است که در لحظه اکنون دارد.این امر بدین معناست که طولانی‌ترین و

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۲

تیره بخت ترین انسان کسی است که سودای فهم کل خلقت را در سر داشته باشد، و با دقتی کنجکاوانه در پی کشف اسرار روح دیگران باشد غافل از آنکه به روح خویش پرداختن، و خادم وفادارش بودن او را

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۰

تو میتوانی همین حالا زندگی را ترک کنی، بگذار همین اصل بر گفتار و کردار و افکارت حاکم باشد. اگر خدایان وجود داشته باشند، ترک کردن انسان‌ها وحشتناک نیست، زیرا نخواهند گذاشت به تو آسیبی رسد. اگر هم خدایی وجود

ادامه نوشته