مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: روح

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۲۱

انسانی که بیش از هر چیز به عقل و روح خویش توجه می‌کند و به خیر آن‌ها نظر دارد ادا و اطوار درنمی‌آورد، گله و شکایت نمی کند، نه محتاج انزواست و نه نیازمند ازدحام.

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

بر اساس اعتقاد بودایی‌ها، آن‌هایی که در زندگی‌شان کارهای بد کرده باشند، روحشان دوباره در کالبد موش، قورباغه و یا حیوانات پست دیگر رسوخ خواهد کرد. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین

ادامه نوشته

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

فیثاغورس بر این باور بوده است که روح نامیراست و به شکل انواع دیگر جانداران دگرگون می‌شود . همچنین حوادث در دوره های معینی دوباره روی می‌دهند و هیچ چیز به طور مطلق تازه نیست و این که همه ی

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

فرفوریوس درباره فیثاغورس چنین می‌نویسد :‌«آنچه فیثاغورس به شاگردانش گفت هیچ مردی قطعا نمی‌تواند بگوید ، زیرا آن‌ها آن را با سکوتی استثنایی حفظ کردند . با وجود این ، حقایق زیر از میان آن تعلیمات کلا شناخته شده است

ادامه نوشته