مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: راه هنرمند

راه هنرمند

مادربزرگم می دانست زندگی دردناک به او چه آموخته بود ؛ خواه موفقیت و خواه شکست ، حقیقت زندگی واقعا ربطی به کیفیت آن ندارد . کیفیت زندگی همواره به توانایی سرخوشی بستگی دارد . این بریده کتاب از کتاب

ادامه نوشته

راه هنرمند

بیاموزید با سکوت درونتان تماس برقرار کنید و بدانید که هر چیز این زندگی غایتی دارد . الیزابت کوبلر راس   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

خودتان بهتر می توانستید آن کار را انجام بدهید ، فقط اگر می گذاشتید که انجامش بدهید .   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

اغلب جسارت – و نه استعداد – هنرمندی را وسط صحنه می کشاند .   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

باورهای منفی دقیقا باورند ، نه واقعیت . زمین هیچگاه مسطح نبود ، هر چند همه بر این باور بودند که مسطح است .   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

برای یک زندگی خلاق باید ترس از اشتباه را کنار بگذاریم . جوزف چیلتون پیرس   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

این باور را به ما آموخته اند که منفی گرایی واقع بینی است و مثبت گرایی عدم واقع بینی . سوزان جیفرز   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

هنرمندان سایر هنرمندان را دوست دارند و سایه وار به سوی طایفه یی که به آن تعلق دارند کشیده می شوند .   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

از نظر روانشناسی هیچ چیز بیش از زندگی نزیسته ی والدین ، بر محیط آنها و به ویژه بر فرزندانشان تاثیر نمی گذارد . کارل گوستاو یونگ   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته

راه هنرمند

به عنوان موجوداتی خلاق ، یکی از اصلی ترین نیازهایمان حمایت و پشتیبانی است .   (این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

ادامه نوشته