مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: ذهن

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۳

توسعه ی همه ی توانایی‌های ذهنی انسان به یکباره غیر ممکن است . نکته اصلی این است که انسان فقط از قسمت کوچکی از ذهن خود استفاده می‌کند و این قسمت کوچک در فرهنگ‌های گوناگون مشابه نیست .

ادامه نوشته