مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: داستایفسکی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۴

هر چرند و پرندی که دلت می‌خواهد بگو، اما به راه و رسمِ خودت، آن وقت من حاضرم پایت را هم ببوسم. چون مزخرف گفتن به شیوهِ خود، هزار بار بهتر از منطقی حرف زدن به شیوهِ دیگران است. در

ادامه نوشته

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۳

زن باز چشم فرو انداخت و به نجوا گفت: «همه چیز دستِ خداست.» مرد با کنجکاوی بیشتری در او نگریست و با خودش گفت: «صحیح! این هم آن راه‌حلی که دنبالش می‌گشتیم! این هم آن توجیهِ گم‌شده.

ادامه نوشته