مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: حمیدرضا بلوچ

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۴۵

بردگی آزادی است! بشر اگر آزاد ولی تنها باشد، همیشه محکوم به شکست است! دلیلش هم این است که خودش بزرگترین شکست است. اما اگر بتواند به سرسپردگی مطلق برسد و از هویت خودش فرار کند و طوری در حزب

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۴۴

قدرت وسیله نیست، هدف است. هیچ‌کس یک حکومت دیکتاتوری را برای محافظت از یک انقلاب به وجود نمی‌آورد؛ بلکه انقلاب می‌کند تا یک حکومت دیکتاتوری درست کند.

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۴۳

در اقلیت بودن، حتی اگر یک نفر باشی، موجب نمی‌شود خود را دیوانه بپنداری. اگر بین حقیقت و دروغ قرار گرفتی و حتی در مقابل تمام جهان ایستادی و حق را زیر پا نگذاشتی، دیوانه نیستی.

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۴۲

اشتیاق حقیقی نسبت به جنگ در بین اعضای حزب و خصوصا بخش مرکزی آن، یافت می‌شود. آن‌ها که بهتر از هر کس می‌دانند فتح دنیا غیر عملی است، بیش از همه به آن اعتقاد دارند.

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۴۱

اگر قرار است کسی حکومت کند و به حکومت کردن ادامه دهد، باید بتواند معنای واقعیت را بر هم بزند. زیرا راز حکومت کردن این است که بتوان اعتقاد به خطاناپذیری خود را با توانایی درس گرفتن از اشتباهات گذشته

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۴۰

تمام حکومت های موروثی در گذشته، یا به دلیل تحجّر بیش از حد و یا نرمش زیاد، افول کردند . یا دچار جهل و خودبینی شدند و نتوانستند خود را با شرایط متغیر محیط تطبیق دهند و برکنار شدند و

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۳۹

جامعه‌ی اوشنیایی عمیقاً بر این عقیده استوار است که برادر بزرگ قادر مطلق است و حزب از هرگونه خطایی به دور است. اما از آنجا که در واقعیت نه برادر بزرگ قادر مطلق است و نه حزب مصون از خطا،

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۳۸

برکنار کردن قدرت حاکم به چهار طریق امکان‌پذیر است: یا از بیرون به تسخیر درمی‌آید، یا آنچنان رهبری ناکارآمدی دارد که توده های مردم را وادار به اعتراض می نماید، یا به یک گروه متوسط ناراضی و قوی اجازه عرض

ادامه نوشته

۱۹۸۴ / جورج اورول – بریده ۳۶

در تمام طول تاریخ مبارزه‌ای که از نظر طرح اصلی یکسان است، بارها و بارها روی می‌دهد. طبقه قوی مدت‌های مدید با خیال راحت حکمفرمایی می‌کند، اما دیر یا زود لحظه‌ای فرا می‌رسد که یا اعتمادش را نسبت به خود

ادامه نوشته