مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: جوجو مویز

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

من معتقدم زیبایی تو نگاه آدما پنهون شده . وقتی شوهرم بهم میگه من زیبا هستم باورم میشه که زن زیبایی هستم ، چون شوهرم نگاه زیبایی داره . این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو

ادامه نوشته

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

اصلاً مهم نیست که چی تنت می‌کنی عزیزم . فقط حواست باشه که لباس زیرت خوب باشه . آخر سر فقط لباس زیره که اهمیت داره . این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین

ادامه نوشته

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

برای مردها راحت تره که اتم ها رو بشکافن و کشورها رو غارت کنن ، تا این که سر در بیارن تو سر یه زن چی میگذره . این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز

ادامه نوشته

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

برو بیرون تو تراس و ده دقیقه به آسمون نگاه کن و به خودت یادآوری کن که همه ی ما سرانجام وجودی بیهوده و بی‌معنی داریم و سیاره کوچیکمون بالاخره یه روز تو یه گودال سیاه فرومیره و هیچ‌کس نمیتونه

ادامه نوشته

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

 بعضی وقتا گذشته ی یه نقاشی ، فقط درباره خود اون نقاشی نیست . درباره ی گذشته ی خونواده ی اون نقاش هم هست ، با همه ی خطاها و رازهاشون . این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش

ادامه نوشته