مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: تناسخ

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۱۲

آدم با کسی در زندگی‌های قبلی دمخور بوده و بعد از او جدا شده. هی به این دنیا می‌آید تا او را پیدا کند. فراق می‌کشد و انتظار می‌کشد، وقتی پیدایش کرد و شناختش مگر می‌تواند ولش کند؟

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

بر اساس اعتقاد بودایی‌ها، آن‌هایی که در زندگی‌شان کارهای بد کرده باشند، روحشان دوباره در کالبد موش، قورباغه و یا حیوانات پست دیگر رسوخ خواهد کرد. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین

ادامه نوشته

مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز – پرویز بابایی

فیثاغورس بر این باور بوده است که روح نامیراست و به شکل انواع دیگر جانداران دگرگون می‌شود . همچنین حوادث در دوره های معینی دوباره روی می‌دهند و هیچ چیز به طور مطلق تازه نیست و این که همه ی

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

دیوگنس لائرتیوس در «زندگینامه فیثاغورس» خویش به نقل از شعری از گزنوفانس حکایت می‌کند که چگونه فیثاغورث می‌بیند که کسی سگی را می‌زند . به او می‌گوید : «او را مزن ، من صدای یکی از دوستانم را در صدای

ادامه نوشته

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

فرفوریوس درباره فیثاغورس چنین می‌نویسد :‌«آنچه فیثاغورس به شاگردانش گفت هیچ مردی قطعا نمی‌تواند بگوید ، زیرا آن‌ها آن را با سکوتی استثنایی حفظ کردند . با وجود این ، حقایق زیر از میان آن تعلیمات کلا شناخته شده است

ادامه نوشته