مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: تقلید

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۴

هر چرند و پرندی که دلت می‌خواهد بگو، اما به راه و رسمِ خودت، آن وقت من حاضرم پایت را هم ببوسم. چون مزخرف گفتن به شیوهِ خود، هزار بار بهتر از منطقی حرف زدن به شیوهِ دیگران است. در

ادامه نوشته