مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: انسان

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۵

بعضی از مردم وقتی به کسی خدمتی می‌کنند، بلافاصله توقع دارند که آن شخص خدمت آن‌ها را جبران کند. بعضی دیگر، گرچه تا این حد پیش نمی‌روند، در خفا آن شخص را رهین منت خود می‌دانند و همواره احسان خود

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۲

تیره بخت ترین انسان کسی است که سودای فهم کل خلقت را در سر داشته باشد، و با دقتی کنجکاوانه در پی کشف اسرار روح دیگران باشد غافل از آنکه به روح خویش پرداختن، و خادم وفادارش بودن او را

ادامه نوشته

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۲۹

دست زری را در دست گرفت و پیامبرانه گفت: «من دیگر آفتاب لب بامم، اما از این پیرمرد بشنو جانم. در این دنیا، همه چیز دست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس. آدمیزاد می‌تواند اگر بخواهد کوهها

ادامه نوشته

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۲۸

نمی‌دانم کجا خوانده‌ام که دنیا مثل اتاق تاریکی است که ما را با چشم‌های بسته وارد آن کرده‌اند. یک نفر از ما، ممکن است چشمش باز باشد. ممکن است یک عده بخواهند با کوشش چشم‌های خود را باز کنند و

ادامه نوشته

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۲۴

خورشید راه افتاد و گردونه‌دارِ پیر غرغرکنان به سراغ پستوی آسمانی رفت. زیر لب می‌گفت: «نسلشان را از روی زمین بردار و همه را خلاص کن. این‌ها آدم بشو نیستند. حیف از آن جرقه هایی که از آتش دل خودت

ادامه نوشته