مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: انسان شناسی

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۷

نیاکان انسان احتمالاً یک یا دو میلیون سال است که دارای زبان مکالمه ای بوده‌اند و هیچ چیزی حاکی از آن نیست که آن‌ها اساطیر را برای یکدیگر نقل نمی‌کردند . با‌گذشت زمان ، اساطیر تغییر کردند ، برخی از

ادامه نوشته

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۴

آنچه هم‌اکنون ما را تهدید می‌کند احتمالاً پدیده‌ای است که می‌توانیم آن را «ارتباط زیاد از حد» بنامیم ؛ یعنی تمایل به آنکه در هر نقطه ی جهان از آنچه در سراسر عالم می‌گذرد باخبر باشیم . برای اینکه یک

ادامه نوشته

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۳

توسعه ی همه ی توانایی‌های ذهنی انسان به یکباره غیر ممکن است . نکته اصلی این است که انسان فقط از قسمت کوچکی از ذهن خود استفاده می‌کند و این قسمت کوچک در فرهنگ‌های گوناگون مشابه نیست .

ادامه نوشته

اسطوره و معنا / لوی استروس – بریده ۱

تصور کردن آن زمان که علم تمام و کمال شده باشد برایم دشوار است . مشکلات جدید همیشه در حال ظاهر شدن خواهند بود . و دقیقاً به همان سرعتی که علم مسایلی را که چند سال یا یک قرن

ادامه نوشته