مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: الیف شافاک

ملت عشق

در آن لحظه بود که فهمیدم با ازدواج با او چه اشتباه وحشتناکی مرتکب شده ام . سرم از شدت درد زق زق می کرد . از اتاق بیرون رفتم و به تاریکی شب قدم گذاشتم . مردی مانند من

ادامه نوشته

ملت عشق

آن شب با آرامش خوابیدم ، شاد و مصمم بودم . نمی دانستم که دارم مرتکب رایج ترین و دردناک ترین اشتباهی می شوم که زنان در طول اعصار مرتکب شده اند . از روی ساده لوحی فکر می کنند

ادامه نوشته

ملت عشق

همه فاتحان مایلند گمان کنند که تا ابد پیروز خواهند شد ، همه ی شکست خوردگان تمایل دارند بترسند که تا ابد شکست خواهند خورد .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف

ادامه نوشته

ملت عشق

در شطرنج ، درست مانند زندگی، حرکت هایی را برای برنده شدن انجام می دهی و حرکت هایی را به این خاطر انجام می دهی که آنها حرکت های درستی هستند که باید انجام دهی .     (این سطور

ادامه نوشته

ملت عشق

برای مرغابی چه اهمیتی دارد که تمام دنیا را آب ببرد .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

ادامه نوشته

ملت عشق

آیا جهنمی بالاتر از عذاب یک انسان وجود دارد که در عمق وجودش می داند کاری اشتباه انجام داده است؟ از او بپرس ، به تو خواهد گفت که جهنم چیست؟     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از

ادامه نوشته

ملت عشق

همه ی پیامبران یک توصیه کرده اند، کسی را پیدا کنید که آینه شما باشد .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

ادامه نوشته

ملت عشق

بیبارز : فقط یک راه برای بقا وجود دارد ، از بدترین دشمن خود زرنگ تر و قوی تر بودن .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

ادامه نوشته

ملت عشق

وقتی پای اصول دین به میان می آید مسیحیان معمولی و مسلمانان معمولی با هم وجه اشتراک بیشتری دارند تا با عالمان خودشان .     (این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین

ادامه نوشته

ملت عشق

زبان بیش از آن که حقیقت را آشکار کند آن را پنهان می کند و در نتیجه انسان ها مدام حرف های یکدیگر را نمی فهمند و درباره ی هم بد قضاوت می کنند . در دنیایی که با —-

ادامه نوشته