مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: آلبر کامو

جستارهایی در باب عشق / آلن دوباتن – بریده ۳۸

آلبر کامو گفته ما عاشق افراد می‌شویم، زیرا به ظاهر کامل به نظر می‌رسند، جسما کاملند و از نظر عاطفی منسجمند، حال آن که خود ما باطنا مغشوش و به هم ریخته‌ایم. اگر باطنا کمبودی نداشتیم عاشق نمی‌شدیم، اما کشف

ادامه نوشته

طاعون

در زندگی یک آدم ، همیشه ساعتی از شب یا روز فرا می رسد که بزدل می شود ، و ترسش هم فقط از فرارسیدن این ساعت است .

ادامه نوشته

طاعون

فکر کردن به یک آدم خطاکار از فکر کردن به یک مرده سخت تر است . (این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

ادامه نوشته

طاعون

بدون امید آرامشی وجود ندارد . (این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

ادامه نوشته

طاعون

در زندگی یک آدم ، همیشه ساعتی از شب یا روز فرا می رسد که بزدل می شود ، و ترسش هم فقط از فرارسیدن این ساعت است . (این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین

ادامه نوشته

طاعون

وقتی که آدم زیادی انتظار می کشد دیگر قدرت انتظار کشیدن را از دست می دهد . (این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

ادامه نوشته

طاعون

همه ی بدبختی های انسان ها از آنجا سرچشمه می گیرد که به زبانی روشن و صریح حرف نمی زنند . (این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر کامو گلچین شده است)

ادامه نوشته

طاعون

هیچ می دانستید که جوخه اعدام برعکس تصورتان در یک متر و نیمی محکوم صف می بندند ؟ می دانستید که اگر محکوم دو گام جلو بیاید سینه اش با لوله تفنگ ها مماس می شود ؟ می دانستید همه

ادامه نوشته

طاعون

نه ، نه پدر روحانی ! من درباره عشق نظر دیگری دارم و تا زنده ام این آفرینشی را که در آن بچه ها شکنجه می شوند رد می کنم. (این سطور توسط تیم کرم کتاب از رمان «طاعون» اثر آلبر

ادامه نوشته

طاعون

کوتار : هیچ توجه کرده اید که آدم نمی تواند در آن واحد گرفتار چند بیماری شود ؟ فرض کنید دچار بیماری سخت و علاج ناپذیری شده باشید ، به طور مثال سرطانی حاد یا سلی پیشرفته ، دیگر هرگز

ادامه نوشته