مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: آریستوکسنوس

تاریخ فلسفه یونان ؛ فیثاغورس و فیثاغوریان – دبلیو کی سی گاتری

آریستوکسنوس درباره فیثاغورس و پیروانش می‌گوید : «آنها هر کاری را مطابق با اهداف الهی‌شان به انجام دادنی و انجام ندادنی تقسیم می‌کردند . این بود نقطه ی شروع آن‌ها ؛ کل زندگی آن‌ها بر اساس اطاعت از خدا تنظیم

ادامه نوشته