مرجع بریده کتاب فارسی

Tag: آدام گرانت

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۶۰

دو اصل کلیدی حاکم بر سیستم‌های باز : همواره مسیرهای گوناگون برای رسیدن به یک مقصد معین وجود دارد (همپایایی)، یک نقطه شروع معین می‌تواند مسیری برای دستیابی به مقاصد گوناگونی باشد (چندپایایی).

ادامه نوشته

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۵۹

جان استوارت میل : تنها افرادی خوشحالند که تمرکز ذهنی‌شان روی هر هدفی به غیر از خوشحالی باشد؛ روی خوشحالی دیگران، روی بهبود نوع بشر، حتی روی یک هنر یا حرفه که صرفاً به عنوان یک ابزار پنداشته نشود، بلکه

ادامه نوشته

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۵۶

کارهای زیادی است که از یک مسافرت برمی‌آید : به تمدد اعصابتان کمک می‌کند یا شاید تعدادی سنجاب با ظاهر متفاوت ببینید، اما نمی‌تواند مشکلات عمیق‌تر نظیر رفتار شما در بسترهای گروهی را اصلاح کند. اگر همین جا غمگین باشید

ادامه نوشته

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۵۵

روانشناسان می‌گویند که هر قدر انسان‌ها ارزش بیشتری برای خوشحالی قائل شوند ، رضایت کمتری از زدگی خواهند داشت. حتی شواهدی هست که اهمیت بسیار قائل شدن برای خوشحالی ، می‌تواند یک عامل پر خطر برای ابتلا به افسردگی باشد.

ادامه نوشته

دوباره فکر کن / آدام گرانت – بریده ۵۳

میشل اوباما: به نظرم یکی از مزخرف ترین پرسش هایی که یک پدر یا مادر می‌تواند از فرزندش بپرسد این است که وقتی بزرگ شوی میخواهی چه‌کاره شوی؟ انگار بزرگ شدن یک پدیده‌ی متناهی است. انگار در مقطعی از زندگی

ادامه نوشته