مرجع بریده کتاب فارسی

Category: داستان و رمان خارجی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۳

داستانِ «داوری» را در شب بیست و دوم به بیست و سوم ، از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح ، یک نفس نوشته ام . به سختی می توانستم پاهایی را که از فرط نشستن خشک شده بودند ،

ادامه نوشته

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۲

با تغییر هر کلمه در جمله ، در درونم جای سرما و گرما عوض می شود ، رویای فراز و فرودهای آهنگین می بینم ، طوری جمله های گوته را می خوانم که انگار تمام تنم از پا درآمده باشد

ادامه نوشته