مرجع بریده کتاب فارسی

Category: داستان و رمان خارجی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۴۱

سوسیالیست‌ها همه چیز را به دُمِ یک علت می‌بندند: محیط. محیط ریشه همه شرارت‌هاست ــ همین و بس! وردِ زبانشان همین است. و معنی سر راستش هم این است که اگر جامعه را مطابقِ موازینِ طبیعی سازمان بدهند، اثری از

ادامه نوشته

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۳۹

چیزی که اینها دنبالش هستند چشم‌پوشی مطلق از شخصیتِ فردی است. می‌خواهند فرد هیچ شخصیتی از خودش نداشته باشد. تمامِ همّ و غمشان این است. یعنی خودت نباشی، یا حتی‌المقدور کمتر به هویتِ خودت شباهت داشته باشی. از نظرِ اینها،

ادامه نوشته

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۳۶

کسی می‌تواند بر این مردم سروری کند که عقلا و روحآ محکم و قدرتمند باشد. هر کسی جسارتِ بیشتری به خرج بدهد، حقِ بیشتری دارد ـ مردم این جوری نگاه می‌کنند. هر کس مقدسات را زیرِ پا لگد کند، مردم

ادامه نوشته