مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۶۴

چقدر ظالمانه است که اجازه ندهیم مردم کاری را که به نظرشان خوب است انجام ندهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.