مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۶۳

اگر به مرگ بنگری، درمی‌یابی که فرجام اسکندر مقدونی با فرجام مهترش هیچ تفاوتی نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.