مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۶۱

اگر ناگزیر بر اثر جبر روزگار شکیبایی خویش را از دست دادی، بی‌درنگ خویشتنداری خود را بازیاب و بیش از حد لازم ناساز و بی‌قرار باقی نمان. اگر هماهنگی و سازگاری خود را بازیابی، از آن پس تسلط بیشتری بر آن خواهی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.