مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۹

اگر در حال انجام کار درستی هستی، در بند آن مباش که هوا بسیار سرد است یا گرم؛ خسته‌ای یا به اندازه کافی استراحت کرده ای؛ نکوهشت می‌کنند یا می ستایندت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.