مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۶

می‌توانی در این جهان همان زندگی جهان دیگر را داشته باشی. ولی اگر آدمیان چنین اجازه ای به تو نمی‌دهند، در این صورت زندگی را ترک کن؛ و افسوس چیزی را مخور. بگو «کلبه پر دود است، پس بیرون می روم».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.