مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵۴

آنچه برای شهر زیان‌آور نیست به شهروند زیان نمی رساند. هر بار که خیال کردی زیان دیده‌ای، این قاعده را به کار ببر: «اگر شهر زیان ندیده، پس من هم زیان ندیده ام.» ولی اگر شهر واقعاً زیان دیده هرگز بر خطاکار غضب مکن، بلکه از دلیل اشتباهش آگاه شو.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.