مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۴

در همان زمینی مدفون می‌شوم که پدرم بذر خود، مادرم خون خویش، و دایه‌ام شیر وجودم را از آن به دست آورده است. زمینی که سالهای سال آب و غذای روزانه‌ام را تأمین کرده، و گرچه به شدت از آن سوء‌استفاده کرده ام، هنوز قدم برداشتنم را تحمل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.