مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۳

هرگز از حق خود در مورد گفتار یا کردار نیک صرف‌نظر مکن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.