مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۳۸

فراری کسی است که از تعهدات خود در قبال دیگران شانه خالی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.