مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۳۰

آیا عقل داری؟ «بله دارم»، پس چرا از آن استفاده نمی کنی؟ مگر تنها خواسته ات این نیست که عقل وظیفه‌اش را انجام دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.