مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۲۵

قواعد زندگانی ات را مختصر کن، ولی قواعد اساسی را از یاد مبر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.