مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۲۲

به یاد داشته باش که انسان فقط در زمان حال می‌زید، در این لحظه گذرا؛ باقی عمرش یا گذشته است یا هنوز فرا نرسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.