مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۹

تا آنجا که لازم است تفکر کن، ولی از خود تردید نشان مده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.