مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۴

مونیموس: چیزی جز نظر ما در مورد چیزها وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.