مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۲

تیره بخت ترین انسان کسی است که سودای فهم کل خلقت را در سر داشته باشد، و با دقتی کنجکاوانه در پی کشف اسرار روح دیگران باشد غافل از آنکه به روح خویش پرداختن، و خادم وفادارش بودن او را کفایت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.