مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱۱

اگر به طور منظم در باب مرگ تأمل کنیم و به کمک عقل اوهام و خیالات را از آن بزداییم، آنگاه بلافاصله درخواهیم یافت که مرگ چیزی جز فرایندی طبیعی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.