مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 23 اردیبهشت 1401

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۹

عقل و تعقل ، هم ذاتاً و هم از لحاظ شیوه عملکردشان، قوایی خودبسنده‌اند. مبدأ حرکت آن‌ها در درون خودشان قرار دارد، و یکراست به سوی اهدافی می‌شتابند که خود برای خویشتن تعیین کرده‌اند.

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۷

اگر هرازگاهی نتوانستی مطابق اصول و قواعد اخلاقی رفتار کنی، ناراحت و مأیوس مشو. پس از هر شکست کمر راست کن و اگر در مجموع در اکثر موارد رفتاری درخور آدمی داری، شاکر باش.

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۶

درست همان‌طور که می‌گوییم« آسکلپیوس [خدای شفابخشی در اساطیر یونان] اسب سواری، استحمام با آب سرد یا پیاده روی با پای برهنه را تجویز کرده»، به همین سیاق طبیعت جهان هم بیماری، نقص عضو، نابینایی یا دیگر معلولیت ها را

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۵

بعضی از مردم وقتی به کسی خدمتی می‌کنند، بلافاصله توقع دارند که آن شخص خدمت آن‌ها را جبران کند. بعضی دیگر، گرچه تا این حد پیش نمی‌روند، در خفا آن شخص را رهین منت خود می‌دانند و همواره احسان خود

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۴

در همان زمینی مدفون می‌شوم که پدرم بذر خود، مادرم خون خویش، و دایه‌ام شیر وجودم را از آن به دست آورده است. زمینی که سالهای سال آب و غذای روزانه‌ام را تأمین کرده، و گرچه به شدت از آن

ادامه نوشته

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۴۱

این گفته کاملاً بی معناست که «چقدر بداقبالم که چنین اتفاقی برایم افتاد!» ، در عوض بگو «چقدر خوش اقبالم که این اتفاق موجب تلخکامی‌ام نشد، نه از امروز می‌ترسم و نه از فردا بیمناکم».

ادامه نوشته