مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۵

نه از امروز شکایت کن و نه در عزای فردا باش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.